Historien

Historien til Gustad AS

Gustad Maskin og Transport ble etablert i 1984.
Vi har vært med på de fleste store utbygginger i Averøy i løpet av årene: Atlanterhavsveien, vannverksutbygging og rehabilitering av vann og avløpsanlegg. Flere utbygginger ved Skretting. Boligfeltutbygging som Kvernes boligfelt, Vebenstadkollen og Hjertåsen boligfelt for å neven noe. Vei til Kristvika Industriområde. Boring, sprenging, planering og opparbeidelse av tomter for private husbyggere. 

I 1999 tok vi over Hoset Maskin AS og i den forbindelse ble det startet opp med langtransportvirksomhet med frysevogntog som frakter fisk fra nærområdet til Danmark,Tyskland, England og Italia. I tillegg startet vi med semitrailere som fraktet oljerelatert utstyr mellom oljebasene fra Stavanger, Bergen til Kristiansund og nordover til Sandnessjøen og Hammerfest.